Naruto Shippuden opening 10: newsong por Tacica

Opening 10 de Naruto Shippuden

Ya hace no mucho comenzó a emitirse un nuevo opening de Naruto Shippuden, siendo el opening numero 10, el cual lleva por nombre Newsong y es interpretado por el artista de Jpop Tacica. El opening 10 de Naruto Shippuden entra para inaugurar la nueva saga de la 4ta gran guerra ninja pero también anuncia el final del relleno en el anime.

En fin aquí el video:

Para quien quiera la letra TV Size es:

Ah, hiruku dare no iite dekisa

aihareru da kiriki monoga

seikawa ageraregua kutemo

kokoroga utate irukara

ah , sore haketsu ioriame koete

aihareru da kiriki monoga

yatsoku ga mamorega kutemo

kokoro ga utate iru kedo

 

futomo no aro fukeetawari

aketara kotoe ukatanai

hitori sakaere nai kara

dareta orate ita dakeee!!

 

kimi ga hima ikiwa wara hito amare

kokoro ro rakate nake araseruhi koro

sazu akuvete aku dakara

tsuyoku da idakara

 

bokura mada iobita mirai monogatari

muri ai o arenai kotoba tasteke

dareno mira shizu no mama

tsuyoku arita ta kara!!

 

Loading Facebook Comments ...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *